RGPD

Servei d’assessorament i adaptació a la legislació de protecció de dades

El RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) afecta tots els països membres de la Unió Europea, i substitueix l’anterior LOPD (Llei de protecció de dades).

El 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, pel que es deroga la Directiva 95/46/CE, i el seu compliment obligatori transcorreguts dos anys des d’aquesta data. El RGPD estableix el règim de protecció de dades aplicable a tots els estats de la Unió Europea de manera directa.

El 5 de desembre del 2018, es va publicar la LOPDGDD (Llei Orgànica de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals).

Amb l’entrada en vigor del nou Reglament, s’han incrementat les quanties de les sancions imposades per l’incompliment del RGPD.

Què cal exigir a un servei d’adaptació al RGPD i la LOPDGDD

Des de començapori creiem que un servei d’aquest tipus ha de complir uns requisits mínims per tenir la seguretat que s’està duent a terme una bona assessoria:

 • Assessorament a l’empresa i aplicació d’una metodologia de seguiment que permeti aconseguir una adaptació correcta.
 • Alliberar l’empresari, assumint la càrrega de treball que suposa l’adaptació.
 • Garantia als clients, oferint assessorament jurídic i una assegurança de responsabilitat civil.
 • Proporcionar formació específica.

Com et poden ajudar els nostres col·laboradors?

 • Consultoria: diagnosi inicial.
 • Elaboració del Document de Seguretat: anàlisi de riscos i avaluació d’impacte, redacció de les mesures tècniques i organitzatives, redacció i aplicació dels documents de privadesa per al personal i clàusules legals, redacció de documents de tractaments per part de tercers.
 • Certificat de compliment dadaptació a la normativa vigent.
 • Actualització de la documentació.
 • Auditoria anual.
 • Assessorament legal en matèria de protecció de dades.
 • Formació específica en la matèria.
 • Assistència i defensa jurídica en matèria de protecció de dades.
 • Segur de responsabilitat civil.

La nostra política de transparència

La nostra política de transparència fa que et posem en contacte amb els nostres col·laboradors directament, sense comissions , ni càrrecs addicionals. Només en cas que ens existeixi algun extra, es carregaria la gestió corresponent.


Contacte

Vols més informació sobre RGPD?

Contacta amb nosaltres sense compromís
T’assessorarem personalment

C/Font 16, local 5
08960 Sant Just Desvern
BARCELONA (Spain)
+34 93 470 00 37
info@empiezapori.com


  *Camps obligatoris

  El registre de la web implica l’acceptació del vostre Avís Legal .

  Scroll to Top