Disseny de Catàlegs de Dutxes

Dissenyem i maquetem en nou catàleg d’ Indústries CRM , empresa de Talavera de Reina especialitzada en la fabricació i distribució de Dutxes Solars .

El catàleg ha estat dissenyat i maquetat amb InDesign respectant la imatge de l’empresa, però aportant les nostres idees de disseny, que facilitin la interpretació dels models de dutxes que es poden veure al catàleg. El resultat final és un catàleg senzill d’interpretar que mostra amb claredat el producte d’ indústries CRM i les característiques de les dutxes solars.

En aquest cas en concret la fotografia del producte ha estat tota aportada pel client, hi hem afegit fotografies d’entorns del nostre banc d’imatges, per tal de donar més vida al producte i ajudar a interpretar-lo. La comunicació amb el client ha estat molt fluida i sempre de forma remota, cosa que no ha estat cap inconvenient per poder dissenyar i acabar el catàleg en el temps marcat.

Cliente:
  • Industrias CRM

Desplaça cap amunt