Maquetació de catàlegs i fulletons per a la Fundació Santa Maria La Real – Projecte STOPVIOGEN

Disseny i maquetació a InDesign

En aquest projecte, realitzat per a la Fundació Santa Maria La Real, ens submergim en la problemàtica de la violència de gènere exercida sobre les dones a Espanya, amb un enfocament específic en l’àmbit digital i de la salut reproductiva.

Aquest treball consistia en la maquetació i disseny de fullets i infografies que transmetessin el missatge de manera clara i commovedora. Cada detall va ser elaborat meticulosament per garantir que la informació fos accessible i comprensible, sense sacrificar l’estètica o l’impacte visual.

Un dels aspectes més destacats del projecte va ser la integració d’il·lustracions i gràfics que no només complementaven el text, sinó que també l’amplificaven. Adoptem un enfocament cohesiu quant a l’estil i cromatisme, assegurant-nos que cada il·lustració reflectís fidelment el contingut del text i evoqués una resposta emocional a l’espectador.

Disseny editorial i catàlegs

Creem i gestionem diverses publicacions de disseny editorial i catàlegs , com aquest projecte: StopViogen. Ens encarreguem de tot, des del disseny i maquetació fins a la il·lustració, redacció i correcció. A més, convertim documents en e-books , fusionem bases de dades i automatitzem el flux de treball. Preparem les dades per a la seva integració a InDesign, agilitzant la maquetació de catàlegs, revistes i llibres .

Cliente:
  • Fundación Santa María La Real

Desplaça cap amunt